วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

10 พค.62 ร่วมงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก บ.บึงหล่ม ต.ดงขวาง อ.เมือง.จ.นครพนม

10 พค.62
ร่วมงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก บ.บึงหล่ม ต.ดงขวาง อ.เมือง.จ.นครพนม


ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษากศน.ใหม่และได้นำนักศึกษาตำบลอาจสามารถเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษากศน.ใหม่และได้นำนักศึกษาตำบลอาจสามารถเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมหาดทรายทอง กศน.อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 24-26 พค.62

อบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 24-26 พค.62


วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ข้อควรรู้เกี่ยวกับไวรัส โควิด 19

ข้อควรรู้เกี่ยวกับไวรัส โควิด 19