วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562

10 พค.62 ร่วมงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก บ.บึงหล่ม ต.ดงขวาง อ.เมือง.จ.นครพนม

10 พค.62
ร่วมงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก บ.บึงหล่ม ต.ดงขวาง อ.เมือง.จ.นครพนม


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับไวรัส โควิด 19

ข้อควรรู้เกี่ยวกับไวรัส โควิด 19